Lanseringar

Ungdomars förmåga att utöva källkritik är i många fall bristfällig enligt en Novus-undersökning. Nu lanserar Telenor tillsammans med organisationen Surfa lugnt ett mobilspel som ska förbättra ungas källkritiska förmåga.

Ett nytt spel ämnar förbättra svenskarnas källkritik

”Jakten på sanningen” är resultatet av en ny satsning gjord av Telenor och Surfa lugnt. Mobilappen blir ett slags digitalt brädspel, där källkritik är vad som krävs för att vinna. Utöver spelet har även andra resurser tagits fram av mer traditionell karaktär. Dessa inkluderar verktyg ämnade för lärare och vuxna, i syfte att lära yngre generationer vikten av ett kritiskt tänkande.

Spelet utgår från att spelaren ska ha den traditionella källskritiksmetoden i åtanke. Den utgår från ett flertal kriterier, och däribland tendens, tid, äkthet samt beroende. Spelaren använder dessa för att svara på frågor där det kan vara svårt att veta vad som är sant eller falskt.

En oroväckande mängd svenskar kan inte identifiera falska nyheter

Undersökningen som blev startskottet till spelutvecklingen avslöjade oroväckande statistik. Mest oroväckande blev upptäckten att var tredje svensk inte var säker i sin källkritik. Det visade sig även att så många som 10% av de tillfrågade inte ansåg att de fått någon undervisning inom källkritik. 

Undersökningen genomfördes av Novus och hade över 1000 deltagare (vilka presenteras som ett representativt urval). Genom detta framställdes att yngre generationer generellt är mer kritiska till den information de ställs inför. De äldre är dock bättre på att undersöka den källa som publicerat informationen. 

För stor tillit – ett globalt problem

Statistik presenterad av CNN i en artikel angående så kallade ”fake news” visade att även amerikanska ungdomar var dåliga på att kolla sina källor. Endast 25% av ungdomarna uppgav att de litade på information från massmedierna. Samtidigt litade 66% på information de fick från sin familj. Det är, som korrespondenten och redaktören Kelly Wallace påpekade i en kommentar, problematiskt.

Samma artikel berättar senare om hur 23% av tillfrågade vuxna någon gång hade delat med sig av en falsk nyhet via sociala medier. Statistiken visar även att hela 14% hade delat information som de var medvetna om var falsk.